innameregels

innamevoorwaarden groen- en plantsoenresten


innamevoorwaarden groen- en plantsoenresten

  • het materiaal moet vrij zijn van elke verontreiniging en van grond, zand, steen, kiezel, ijzer, plastiek, glas, papier, zwerfvuil of elke andere onzuiverheid.
  • het dient zonodig ter plaatse te worden gescheiden in drie fracties en moet beantwoorden aan de specifiek opgelegde eisen:
    • gras, blad en klein tuinafval moet steeds vers zijn d.w.z. voordat vergistings- en/of verrottingsverschijnselen optreden.
    • snoeihout en takken hebben een maximale lengte van 3m en de maximale diameter van het hout is 12cm. Het is steeds ontdaan van de wortel.
    • wortels en stronken zijn vrij van takken en hebben een minimum aan grond.
  • bermmaaisel wordt slechts aangenomen na onderling overleg met de opdrachtgever en met de aannemer.