infrastructuur

kies hier een onderdeel voor meer info:


de kaart kan je verslepen om alles zichtbaar te maken.

infrastructuur de winter nv

verwerkingsproces

het verhaal van begin tot einde...


verwerkingsproces

 1. het begint hier: wegen en registreren van de aard van het materiaal, de herkomst en de vervoerder.
 2. het materiaal wordt per soort afgeleverd op de voorziene opslagruimte volgens zeer strikte innameregels. (snoeihout, gras&blad, wortels)
 3. het snoeihout wordt verkleind met een sneldraaiende verkleiningsmachine en opgeslagen als verhakseld materiaal. Het verhakselen verkleint het volume en maakt het materiaal toegankelijk voor micro-organismen. Gemiddeld gebeurt deze bewerking éénmaal per week.
 4. dagdagelijks wordt het binnengekomen gras, maaisel en andere kleine groenresten opgemengd met verhakseld materiaal. De mengverhouding ervan wordt bepaald in functie van een goede C/N-verhouding en een goede struktuur. Het vochtgehalte kan tijdens het mengen bijgestuurd worden.
 5. het homogene mengsel dat na 12 u reeds een temperatuur heeft van 60° en meer wordt toegevoegd aan de tafelcompostering. Dit gebeurt steeds aan dezelfde zijde van de composthoop.
 6. vooraf wordt zo nodig eerst het vochtgehalte verhoogd maar gemiddeld elke 14 dagen wordt de hele tafelcompostering omgezet met een omzetter. Dit verzekert de nodige zuurstof gedurende de gehele duur van de compostering en daarenboven wordt zo al het materiaal blootgesteld aan de hoge temperatuur binnen de hoop. Bij elke omzetbeurt schuift het materiaal ongeveer 7 meter op in de richting van de stationaire zeefinstallatie. De wolk is waterdamp.
 7. door het verteringsproces is er een duidelijke volumereductie waar te nemen. De luchttoevoer in deze massa wordt moeilijker. Daarom wordt er in het tweede deel van deze tafelcompostering gewerkt met een geforceerd beluchtingssysteem. Hiertoe zijn in de vloerplaat buizen geplaatst op regelmatige afstand voorzien van een opstaand conisch pijpje waardoor lucht wordt geblazen, dit in functie van de gemeten hoeveelheid zuurstof in de hoop zelf.
 8. ook de warmte van de composthoop wordt benut: door een systeem van fijne buizen in de vloerplaat wordt water opgepompt dat opwarmt tot ongeveer 45°. Dat warme water wordt oa. benut voor het opwarmen van de gebouwen.
 9. het materiaal is ongeveer 4 maanden oud als het bij de zeef aankomt. Hier wordt opnieuw gemiddeld elke 14 dagen een 7-tal meter van de composthoop afgezeefd. De zeefinstallatie is een schijvenzeef waarbij door het instellen van de snelheid van de ronddraaiende schijven de fijnheid van de compost wordt bepaald.
 10. de narijping en opslag van de afgezeefde compost gebeurt steeds overdekt. Ook hier kunnen we gebruik maken van het geïntegreerde beluchtingssysteem.
 11. wortels en stronken krijgen een geheel afzonderlijke behandeling. Zij worden eerst met een langzaamdraaiende verkleiningsmachine in stukken gescheurd en vervolgens in verschillende maten afgezeefd.